XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pilica Zachwyca im. Doroty Ambroziak GRAND PRIX PZK 2017

478

Cele spływu:

Poznanie walorów turystycznych miasta i okolic Tomaszowa Mazowieckiego oraz gminy Inowłódz. Zapoznanie się z zagospodarowaniem doliny rzeki Pilicy. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego, jako formy aktywnego wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej.

Organizatorzy spływu:

 • Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
 • AMBER.TRAVEL

 

Partnerzy:

 • Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
 • Urząd Gminy Inowłódz
 • Kanokajaki
 • Kajakowcy
 • KAJMAR
 • AGAWA

Termin i trasa spływu:

08.09. – 10.09.2017 r.

Rzeka Drzewiczka na trasie dla przyjaciół:

 • Drzewica – Odrzywół (18km)

Rzeka Pilica na trasie:

 • Smardzewice – Tomaszów – 6 km
 • Tomaszów – Inowłódz– 19 km
 • Inowłódz – Domaniewice – 23 km

Kierownictwo spływu:

Komandor – Andrzej Ambroziak

Kierownik zespołu ratowników – Dariusz Cyniak

Sędzia główny – Piotr Kaczmarek

Biuro spływu – Iwona Nowakowska, Justyna Kaczmarek

Służba medyczna – Aneta Pełka

Termin zgłoszeń: do 06.09.2017r.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki
BRE Bank SA nr:50114020170000410211288562

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

 • Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.

 • Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.

 • Opłacenie wpisowego.

PROGRAM OSK PILICA ZACHWYCA 2017

Piątek 08.09.2017r.

Cały dzień – Przyjazd do Przystani AMBER w Tomaszowie Mazowieckim, zakwaterowanie i weryfikacja uczestników.

10:00 Wyjazd do Drzewicy

12:00 Start spływu rzeką Drzewiczką

16:00 Zamknięcie mety spływu w Odrzywole i powrót do Tomaszowa

20:00 Ognisko z kiełbaskami – program rekreacyjny

Sobota 09.09.2017r.

8:00 Śniadanie dla uczestników przyjezdnych

8:30 Weryfikacja zawodników do crossu kajakowego

9:30 Wyjazd uczestników crossu kajakowego do Smardzewic (Ogrody)

9:30 Zwiedzanie przez pozostałych uczestników spływu: Skansenu Rzeki Pilicy,
Rezerwatu Niebieskie Źródła

10:00 Start osad turystycznych do crossu kajakowego na trasie Smardzewice – Tomaszów

11:30 Zamknięcie mety crossu kajakowego w Tomaszowie

12:00 Uroczyste otwarcie spływu na terenie Przystani w Tomaszowie Mazowieckim –

Piknik kajakowy, możliwość testowania różnorodnych kajaków na wodzie

12:15 Start do spływu rzeką Pilicą na trasie Tomaszów – Inowłódz

16:00 Zamknięcie mety spływu w Inowłodzu, powrót do Tomaszowa, posiłek

17:00 Start do konkurencji slalom na canoe na Przystani w Tomaszowie

19:00 Msza polowa w intencji Doroty Ambroziak i wszystkich wodniaków

20:00 Program kulturalny – Koncert zespołu: „…………………….

Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Niedziela 10.09.2017r.

8:00 Śniadanie dla uczestników przyjezdnych

9:30 Wyjazd do Inowłodza

10:00 Zwiedzanie Ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

11:30 Start do spływu rzeką Pilicą na trasie Inowłódz – Domaniewice

16:00 Zamknięcie mety spływu w Domaniewicach

17:00 Powrót do Tomaszowa, posiłek na terenie Przystani

Zakończenie spływu, uroczyste wręczenie nagród

Wysokość opłat wpisowych: Dzieci do lat 7 gratis

Opłata wpisowa dla wszystkich uczestników 40zł/dzień x
Noclegi w pokojach i domkach ze śniadaniem dla przyjezdnych 40 zł/doba x

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • Posiłki regeneracyjne po I, II i III etapie spływu

 • Ogniska z pieczeniem kiełbasek na terenie Przystani w Tomaszowie

 • Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką

 • Transport osób na trasy etapów spływowych i crossu

 • Transport sprzętu organizatora oraz sprzętu własnego uczestników

 • Zabezpieczenie ratownicze trasy spływu

 • Nagrody i upominki

 • Bezpłatny wstęp do zwiedzanych obiektów

 • Wklejki do książeczki TOK PTTK/PZK

 • Ubezpieczenie od NNW

Postanowienia końcowe:

Dojazd i odjazd z Tomaszowa odbywa się na koszt własny uczestników. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zgłoszenia uczestników proszę przesłać na e-mail: biuro@amberklub.pl
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Ambroziak 602 32-10-35

Do programu będzie załączony regulamin.