XVII już edycja OSK Pilica – Zachwyca

508

Serdecznie zapraszamy na XVII już edycję OSK Pilica – Zachwyca.
Impreza odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2023 r. Rzeka Pilica – jest rzeką z własnym i wyrazistym charakterem.

Nazywana przez poetów „Wisłą Mazowsza”, „szafirowolicą kapłanką” tworzy wiele malowniczych wysp, rozlewisk i zakoli.
OSK Pilica-Zachwyca to jedna z imprez Grand Prix PZK.

Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu Google:

https://forms.gle/KPTckCYB3y9pd8ZB7

Program 3 dniowej imprezy to przede wszystkim:

Prolog, tym razem na Luciąży na trasie Kłudzice – Barkowice (12 km)
Cross kajakowy o medale na trasie Smardzewice – Tomaszów – (6 km)
I etap spływu Pilicą na trasie Tomaszów – Spała – Inowłódz, Zakościele (20 km)
Slalom na desce SUP
Slalom na canoe
Slalom na kajaku dla dzieci
II etap spływu Pilicą na trasie Zakościele – Domaniewice (22 km)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Cele spływu:
Poznanie walorów turystycznych miasta i okolic Tomaszowa Mazowieckiego
oraz gminy Inowłódz. Zapoznanie się z zagospodarowaniem doliny rzeki Pilicy.
Propagowanie turystyki i sportu kajakowego jako formy aktywnego
wypoczynku. Podnoszenie sprawności fizycznej uczestników wydarzenia.
Organizatorzy spływu: Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
amber.travel
Partnerzy:
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowiecki
Gmina Inowłódz
Polski Związek Kajakowy, Komisja Kajakarstwa Powszechnego
Kanokajaki.pl
AGAWA.PL
Termin i trasa spływu:
15–17.09.2023 r.
Rzeka Luciąża na trasie:
Kłudzice – Barkowice, 12 km
Rzeka Pilica na trasie:
Smardzewice – Tomaszów, cross (6 km)
Tomaszów – Inowłódz, Zakościele 20 km
Zakościele – Domaniewice, 22 km
Kierownictwo spływu:
Komandor – Andrzej Ambroziak
Kierownik zespołu ratowników – Dariusz Cyniak
Sędzia Główny – Anna Siudem-Kopka
Biuro spływu – Justyna Kaczmarek
Służba medyczna – Aneta Pełka

PROGRAM OSK PILICA ZACHWYCA 2023

Piątek 15.09.2023 r.
Cały dzień – przyjazd do Zakościela
10:00 Wyjazd do Kłudzic na start spływu rzeką Luciążą nie wliczany w
punktację spływową
11:30 Otwarcie startu spływu rzeką Luciążą
16:00 Zamknięcie mety spływu w Barkowicach
18:00 – 20:00 Weryfikacja zawodników
20:00 Ognisko – program rekreacyjny
24:00 Cisza nocna

Sobota 16.09.2023 r.
8:30 Weryfikacja zawodników do zawodów
9:30 Wyjazd do Smardzewic na start crossu kajakowego, dla pozostałych
możliwość zwiedzania Skansenu Rzeki Pilicy i Rezerwatu Niebieskie Źródła
10:15 Omówienie przez Sędziego Głównego trasy crossu z uczestnikami
crossu
10:30 Start crossu na trasie Smardzewice – Tomaszów (6 km), startują co 3
min kolejne kategorie T1M, T2M, T2MIXT, T1K, T2K
11:50 Zamknięcie mety crossu
12:00 Uroczyste otwarcie imprezy z władzami Miasta, Gminy i Powiatu w
Tomaszowie Mazowieckim Przystań Miejska nad Pilica ul. PCK 2/4

12:30-13:00 Start do pierwszego etapu spływu rzeką Pilicą na trasie
Tomaszów – Inowłódz, Zakościele 20 km (OLC)
15:30 Otwarcie mety pierwszego etapu spływu – Inowłódz ul. Tamka 5
15:30 Otwarcie startu do slalomu na canoe (konkurencja Grand Prix PZK) i
desce SUP (konkurencja dodatkowa nieobowiązkowa) Inowłódz ul. Tamka 5
16:15 Zamknięcie mety pierwszego etapu spływu
16:30 Zamknięcie konkurencji slalomów, posiłek,
17:00 Slalom kajakowy dla dzieci, testowanie kajaków, spływ do Zakościela
20:00 Program kulturalny, ognisko – szanty
24:00 Cisza nocna

Niedziela 17.09.2023 r.
9:00 Zwiedzanie Zamku Kazimierza Wielkiego i kościoła Idziego z XI w.
11:00 – 11:30 otwarcie startu drugiego etapu spływu Zakościele ‒
Domaniewice 22 km
14:30 Otwarcie mety drugiego etapu spływu w Domaniewicach
15:30 Zamknięcie mety drugiego etapu
16:00-17:00 Powrót do Zakościela, posiłek na terenie Przystani
Zakończenie spływu, uroczyste wręczenie nagród na Zamku w Inowłodzu

Opłaty wpisowe na cele statutowe organizatora:
Spływ rzeką Luciążą z własnym kajakiem 50 zł
Spływ rzeką Luciążą z kajakiem organizatora 80 zł
Dwa etapy spływu rzeką Pilicą 110 zł
Miejsce w kajaku organizatora z wiosłem i kamizelką 60 zł za dwa etapy
spływu rzeką Pilicą i cross kajakowy
Dzieci do lat 7 gratis

Termin zgłoszeń: do 10.09.2023 r.

W ramach opłat wpisowych uczestnicy otrzymują:

 Posiłki regeneracyjne po prologu na Luciąży, I i II etapie spływu
 Ogniska (prowiant własny)
 Transport osób na cross, trasy etapów i na spływ rzeką Luciążą
 Transport sprzętu organizatora oraz sprzętu własnego uczestników
 Nagrody i upominki
 Bezpłatny wstęp do zwiedzanych obiektów
 Wklejki do książeczki TOK PTTK/OT PZK
 Ubezpieczenie od NNW

Wpłaty należy dokonać na konto:
Klub Sportowy „AMBER” Tomaszów Mazowiecki
BRE Bank SA nr:50114020170000410211288562

Postanowienia końcowe:
W przypadku nieprzybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Warunki uczestnictwa:
Ukończone 18 lat.
Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
(należy zgłosić przy weryfikacji), którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem
przyjęcia tego warunku jest wypełnienie prawidłowo formularza
zgłoszeniowego
Opłacenie wpisowego – na cele statutowe Organizatora.

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Ambroziak, tel. 602 321 035

Pobierz PROGRAM Pilica Zachwyca 2023