Zaptanie ofertowe na meble

176

Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i
wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach

Załączniki: 

AMBER zapytanie ofertowe meble

AMBER opis przedmiotu zamówienia meble

AMBER formularz ofertowymeble